Lejebetingelser.

Betaling

 • Priserne er Excl. transport og op bæring over stueplan.
 • Betaling foretages kontant eller mobilepay ved levering eller ved bank overførsel – eller efter nærmere aftale…
 • Ved ødelagte effekter betales erstatning til nyværdi.

Telte:

 • Lejer sørger for, at pladsen er tilgængelig for til- og frakørsel. Himmerlands Serviceudlejning & Telte stiller med min. 1 teltopstiller, mens lejer skal stille med x antal hjælpere afhængig af teltets størrelse.
 • Telt(e) med tilhørende effekter henstår på pladsen for lejers regning og risiko i enhver henseende, således at lejer indestår for skader opstået på telt(e) m.m. (herunder også skader forvoldt af publikum. Evt. beskadigede eller fjernede effekter af det lejede, erstattes af lejer efter regning.
 •  For personskade eller skade på genstande, der befinder sig i og ved teltet, har Himmerlands Serviceudlejning & Telte ingen erstatningspligt.
 • Lejer skal være opmærksom på at telt/gulv skal have jævnt underlag, da gulvet følger terrænet. Vi pløkker teltet i benene og stormsikre evt. teltet inden overleveringen. Vi tager ikke hensyn til kloak, kabler, jordvarme m.m. medmindre andet er aftalt.
 • Gulvet leveres ikke rengjort og returneres ikke rengjort, dog med måde. Ved unødvendig tilsmudsning af telt/gulv betales for rengøring.
 • Telt(e) leveres normalt 1-3 dage før brugsdatoen og afhentes igen 1-3 dage efter.
 • Eventuel reetablering af asfalt/flisebelægning samt græsarealer påhviler lejer. Hvis vejrforholdet eller anden force majeure gør, at opstillingen forsinkes, kan Himmerlands Serviceudlejning & Telte ikke gøres ansvarlig for evt. følger heraf.
 • Ved leje af telt(e) til over 150 personer skal lokalt brandvæsen kontaktes. Brandinspektøren skal godkende teltet og indretningen heraf. Telt(e) beregnet til under 150 personer kræver ingen godkendelse. Ansvaret overfor offentlig myndighed påhviler alene lejer.
 • Ved opsætning af telt(e) på offentlig vej eller plads, skal politiet give tilladelse.